Политика за поверителност

"Постерпринт" ЕООД, собственик на онлайн-платформата "Photopis.bg" (наричано по-долу "ние", "нас" или "сайта"), приема сериозно своята отговорност по защита на личните данни, до които има достъп във връзка с дейността си. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни. Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Например такава информация е истинското Ви име, адрес, телефонен номер, данни за плащане, Вашите пароли за достъп до нашия уебсайт и други подобни. Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската Ви самоличност, не се считат за лични данни.

Тази политика за поверителност има за цел да представи по ясен и разбираем начин:
 • Какви лични данни събираме и обработваме за Вас като потребител на наши услуги или когато ползвате нашия уебсайт и онлайн приложения;
 • Как използваме Вашите лични данни;
 • Как и колко дълго съхраняваме Вашите лични данни;
 • На кого разкриваме Ваши лични данни;
 • Какви са Вашите права като субект на лични данни и как можете да ги упражните;
 • Настоящата Политика за защита на лични данни се прилага за Вашите лични данни, когато посещавате www.photopis.bg или използвате нашите услуги, но няма приложение когато Вие ползвате други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме.

  АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Администратор на лични данни се явява "Постерпринт" ЕООД, ЕИК: 203770719, адрес на управление: гр. Варна, ул. "Иван Аксаков" 59, представлявано от Георги Руменчов Кръстев, e-mail: info@photopis.bg, тел.: 0890 52 38 37

  КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ И С КАКВА ЦЕЛ ГО ПРАВИМ

  Личните данни са данни, чрез които едно физическо лице може да бъде идентифицирано.

  Всеки път, когато се свързвате с нас или посещавате нашия уебсайт, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате нашите услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни.

  Ние събираме и обработваме следните лични данни:

 • Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уебсървъри записват и съхраняват временно за целите на сигурността данните за свързване на компютъра, който се свързва с нашия сайт, уеб страниците, които посещавате на нашия сайт, датата и продължителността на посещението, данните за идентифициране на вида на използвания браузър и операционна система, както и уеб сайта, чрез който сте се свързали с нашия сайт.
 • Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.
 • При регистрацията в сайта, Вие ни предоставяте: Име, фамилия, електронна поща и мобилен телефон.
 • За целите на доставката на нашите продукти е необходимо да предоставите адрес за получаване.
 • - Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки
 • - Данни за използвания IP адрес - за статистически и маркетингови проучвания;
 • Основание, цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 • Photopis.bg обработва и съхранява вашите лични данни в следните случай и за следните цели:
  • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите;
  • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промяна на статуса на поръчките, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата;
  • предлагане на подходящи оферти, които могат да са от интерес за вас, след като сте декларирали съгласие за получаване на подобни оферти.
  • Счетоводни цели
  • Статистически цели

  ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

  Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.

  Всеки потребител носи отговорност да не предоставя лични данни на трети лица, тъй като Photopis няма достъп до тези лица и на практика няма възможност да контролира дали предоставените лични данни на трети лица се извършва с тяхно знание или съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

  СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

  Photopis не споделя продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква.

  Без противоречие с горното, може да бъде необходимо да предадем Ваши лични данни, а именно имена, адреси и телефони за контакт на подател и получател на пратка, на нашите подизпълнители и партньори в хода на изпълнение на Вашата услуга. Това е необходимо, за целите на доставката на продуктите и услугите, предоставяни в сайта. Photopis избира фирми-доставчици подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни.

  СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

  Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме.

  Ваши лични данни, предоставени при регистрацията Ви на уебсайта Photopis.bg, се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискате дерегистрация и заличаване на Вашия профил.

  Ваши лични данни, предоставени във връзка с ползвана от Вас услуга, се съхраняват за срока, за който Вие можете да предявите рекламации или други претенции към нас и ние можем да упражним правото си на защита.

  Ваши лични данни, предоставени чрез някоя от контактните ни форми, в това число и при незавършена регистрация на уеб сайта photopis, се съхраняват за срок от 6 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.

  Когато сте дали съгласие да ползваме Ваши лични данни за маркетингови цели, ние съхраняваме и обработваме тези лични данни до оттеглане на Вашето съгласие.

  Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

  МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

  Photopis.bg е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Ваши лични данни (тези от тях, които е необходимо) са достъпни само за служители или подизпълнители, които имат нужда от достъп до тях, за да изпълняват своите задължения, произтичащи от отношенията ни с Вас.

  КАК ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИТЕ

  Бисквитката” е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения. Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на „бисквитките”.

  Използваме постоянни „бисквитки“, за да съхраним избора Ви на начална страница и Вашите данни, в случай че изберете „Запомни ме“ при влизане във Вашия профил.

  Някои „бисквитки” на трети страни се определят от услуги, които се показват в нашите страници и не са под наш контрол. Те се определят от доставчици на социални медии като Instagram и Facebook и се отнасят до способността на потребителите да споделят съдържание на този сайт, както е посочено от съответната иконка.

  Аналитични бисквитки - Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите.

  Бисквитки за прецизно таргетиране - Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adwise и др.

  Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

  ВАШИТЕ ПРАВА

 • Право на достъп. По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Може да се свържете с нас, след което вашите лични данни ще ви бъдат предоставени по електронна поща.
 • Право на коригиране: Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.
 • Право на изтриване: Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Постерпринт ЕООД по всяко време, освен в следните ситуации:
  * имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
  * имате неуреден дълг към Постерпринт ЕООД, независимо от начина на плащане
  * ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.
 • Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Постерпринт ЕООД. Дружеството няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.
 • Право да възразите срещу директния маркетинг: Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
 • Право на ограничение: Можете да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й.
 • Ако желаете да упражните някое от тези права, можете да го направите, като отправите искането си до длъжностното лице по защита на личните данни.

  НАДЗОРЕН ОРГАН

  Ако смятате, че ПОСТЕРПРИНТ ЕООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

  ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИ

  Длъжностно лице по защита на личните данни: Георги Кръстев, тел.: 0890 52 38 37, e-mail: info@photopis.bg